Priser från Bjuv eller Helsingborg

 Kastrup 1650 kr inklusive broavgift

Ängelholm Flygplats 565 kr

Sturup flygplats 1250 kr

Priserna gäller även omvänt